pierwszapomoc.png

Poleć stronę


Imię odbiorcy


Twoje imię

E-Mail

Pierwsza pomoc

Zgodnie z art. 209 § 1 Kodeksu Pracy pracodawca jest obowiązany:

 • zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników (w obecnym brzmieniu – środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, gaszenia pożaru i ewakuacji pracowników);
 • wyznaczyć pracowników do:
  • udzielania pierwszej pomocy,
  • wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników (w obecnym brzmieniu – wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej).

W świetle Ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym, zgodnie z art. 4

„Kto zauważy osobę lub osoby znajdujące się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego lub jest świadkiem zdarzenia powodującego taki stan, w miarę posiadanych możliwości i umiejętności ma obowiązek niezwłocznego podjęcia działań zmierzających do skutecznego powiadomienia o tym zdarzeniu podmiotów ustawowo powołanych do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego”

W ramach  prowadzonych przez Ośrodek Doradczo – Szkoleniowy Empirion Group  szkoleń  z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oferujemy Państwu również profesjonalne szkolenia  z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Szkolenie prowadzone są wg najnowszych Wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji przez czynnych ratowników medycznych . Instruktorzy i Trenerzy to pracownicy Pogotowie Ratunkowego i Oddziałów ratunkowych dzięki czemu ich wiedza i umiejętności przekazywane na zajęciach są wciąż aktualne, a co najważniejsze, poparte dużym doświadczeniem zawodowym.

Szkolenie zgodne z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji (ERC) obejmuje zabiegi mające na celu pomoc poszkodowanemu w stanie zagrożenia życia i innych sytuacjach wymagających udzielenie pierwszej pomocy.

Każdy Uczestnik biorący udział w naszych zajęciach nabywa praktycznych umiejętności i pewności siebie, które mogą pomóc uratować ludzkie życie.

Program szkolenia obejmuje:

 • część teoretyczną:
  • resuscytacja krążeniowo-oddechowa (reanimacja),
  • bezpieczeństwo własne,
  • bezpieczeństwo poszkodowanego,
  • skuteczne wzywanie pomocy,
  • kontrola podstawowych funkcji życiowych,
  • udrażnianie dróg oddechowych, ciało obce w drogach oddechowych, zakrztuszenia,
  • rany, krwotoki,
  • złamania, zwichnięcia, skręcenia,
  • urazy rdzenia kręgowego,
  • oparzenia,
  • porażenia prądem elektrycznym,
  • postępowanie w przypadku ataku padaczki;
 • część praktyczną:
  • resuscytacja krążeniowo-oddechowa przy pomocy fantoma:
   • sprawdzanie stanu świadomości oraz podstawowych czynności życiowych,
   • zasady wykonywania pośredniego masażu serca oraz prowadzenia wentylacji metodą usta – usta;
  • ocena poszkodowanego, pozycja boczna ustalona (bezpieczna),
  • postępowanie przy zakrztuszeniu,
  • tamowanie krwotoków,
  • wykonywanie opatrunków,
  • inieruchamianie kończyn.

Ważne

W sytuacji wypadku czy innego zagrożenia nasi bliscy często nie wiedzą, co się wydarzyło i gdzie się znajdujemy. W dowodzie osobistym czy innych dokumentach, które nosimy w portfelu nie mamy numerów kontaktowych. Nieliczni mają je zapisane na kartce papieru lub w telefonie komórkowym. Najlepszym sposobem na zapisanie tak ważnej informacji jest karta ICE -  trwała, plastikowa, z 3 numerami do naszych najbliższych.

I.C.E. lub ICE (ang. In Case of Emergency, pol. w nagłym wypadku) - skrót informujący do kogo powinni zadzwonić ratownicy w razie nagłego wypadku. Stosowany przeważnie w dwóch formach:

 • pod hasłem „ICE” w swoim telefonie komórkowym wpisuje się numer najbliższej osoby. Jeśli osób takich jest kilka to wpisuje się je pod hasłami „ICE1”, „ICE2” ...
 • na karcie „ICE” wielkości wizytówki wpisuje się imię, nazwisko i numer kontaktowy najbliższych osób, taką kartę powinno nosić się cały czas przy sobie, najlepiej w portfelu.


W chwili wypadku służby ratownicze często nie wiedzą, z kim kontaktować się w sprawie osoby poszkodowanej. Skrót ICE jest znany przez ratowników prawie na całym świecie.

Ten skrót może uratować życie, w razie potrzeby pozwoli ratownikom na uzyskanie ważnych informacji o poszkodowanym (grupa krwi, przyjmowane leki, choroby, problemy ze zdrowiem).


ico-print.png
ico-pdf.png
ico-copy-pages.png