Poleć stronę


Imię odbiorcy


Twoje imię

E-Mail

Informacje prawne

Prawa autorskie
Informacje zawarte w witrynie internetowej są chronione prawem autorskim. Za wyjątkiem dozwolonych przypadków żadna część witryny internetowej nie może być rozpowszechniana czy powielana przy użyciu jakichkolwiek środków i w jakiejkolwiek formie bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Empirion Group.

INFORMACJE O PRAWACH AUTORSKICH
© 2011 Empirion Group Ośrodek Doradczo-Szkoleniowy Gińko Justyna, ul. Łowiecka 5/3, 41-707 Ruda Śląska, PL - Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Korzystanie z oprogramowania (aplikacji internetowych)
Oprogramowanie dostępne dla naszych Klientów, dostępne online, wraz z towarzyszącą mu dokumentacją, jest chronione prawem autorskim firmy Empirion Group lub twórców oprogramowania. Korzystanie z takiego oprogramowania podlega warunkom i postanowieniom dołączonej do niego umowy licencyjnej użytkownika oprogramowania. Użytkownik nie może korzystać z oprogramowania, o ile nie wyrazi zgody na warunki i postanowienia umowy licencyjnej użytkownika oprogramowania, o której mowa powyżej.

Korzystanie z informacji zawartych w witrynie internetowej
O ile w tej witrynie internetowej nie określono inaczej, użytkownik może przeglądać, drukować, kopiować i rozpowszechniać dokumenty w niej zawarte na następujących warunkach:

 1. Z dokumentów można korzystać wyłącznie do celów informacyjnych, osobistych i niekomercyjnych.
 2. Wszelkie kopie dokumentów lub ich części muszą zawierać wszystkie informacje o prawach autorskich, w takiej samej formie i zakresie jak w oryginale.
 3. Zabrania się modyfikowania dokumentów w jakikolwiek sposób.
 4. Firma Empirion Group zastrzega sobie prawo do cofnięcia zgody na korzystanie z dokumentów w dowolnym momencie. Użytkownik powinien natychmiast zaprzestać korzystania z dokumentów po otrzymaniu stosownego zawiadomienia od firmy Empirion Group.
 5. Dokumenty, o których mowa powyżej, nie obejmują układu czy projektu witryny internetowej. Elementy witryny internetowej są chronione prawem o znakach towarowych lub innym prawem. Ich imitowanie czy powielanie w całości bądź w części jest zabronione.
 6. Dokumenty, o których mowa powyżej, nie obejmują logotypów, elementów graficznych, dźwięków i obrazów zawartych w witrynie internetowej, które można powielać lub rozpowszechniać wyłącznie za zgodą firmy Empirion Group.


ico-print.png
ico-pdf.png
ico-copy-pages.png