Szkolenia BHP

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy stanowią podstawę prawidłowego funkcjonowania i rozwoju firmy. Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w swoim przedsiębiorstwie. Jest on zobowiązany odbyć i powtarzać okresowo szkolenie w dziedzinie bhp w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków.

Kodeks pracy nakłada na pracodawcę  obowiązek szkolenia  każdego pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz okresowego powtarzania tych szkoleń. Pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP.

Szkolenie może być organizowane i prowadzone przez pracodawców lub na ich zlecenie, przez wykwalifikowane ośrodki doradczo-szkoleniowe na zasadach outsourcingu bhp.

Wychodząc na przeciw Państwa oczekiwaniom część szkoleń okresowych prowadzona jest w formie samokształcenia kierowanego. Metoda ta pozwala na samodzielne uzupełnianie wiedzy.  Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje drogą mailową bądź za pośrednictwem poczty materiały szkoleniowe umożliwiające przyswojenie wiadomości i umiejętności objętych programem szkolenia.

Oganizowane przez nas szkolenia odbywają się:
• w salach konferencyjno-wykładowych wyposażonych w sprzęt multimedialny;
• w siedzibie Państwa firmy.

Organizujemy szkolenia w postaci wykładów połączonych z warsztatami w formie kursów, seminariów, bądź w systemie samokształcenia kierowanego. W czasie szkolenia wykorzystujemy filmy video, skrypty, prezentacje multimedialne ułatwiające słuchaczom przyswojenie problematyki BHP i ochrony p.poż. Wszyscy uczestnicy naszych szkoleń otrzymują profesjonalnie przygotowane materiały dydaktyczne.


ico-print.png
ico-pdf.png
ico-copy-pages.png