Ocena ryzyka zawodowego

Ocena ryzyka zawodowego jest podstawowym i niezbędnym dokumentem określającym zagrożenia na stanowisku pracy. Jest niczym innym jak szczegółowym i dokładnym sprawdzeniem i oceną tego, co w miejscu pracy może zaszkodzić lub wyrządzić krzywdę pracownikom. Służy do tego, aby ocenić czy zastosowano wystarczające środki zaradcze lub też po to, aby określić co należy zrobić, aby te szkodliwe i niebezpieczne warunki ograniczyć lub wyeliminować.

Pracodawca ma obowiązek przeprowadzić i udokumentować ocenę ryzyka zawodowego oraz poinformować pracowników o istnijącym ryzyku przed dopuszczeniem ich do pracy na wyznaczonym stanowisku.

Ocenę ryzyka zawodowego należy przeprowadzić dla każdego nowo utworzonego stanowiska pracy oraz dokonywać aktualizacji w przypadku wprowadzenia zmiany technologicznej lub organizacyjnej w procesie pracy.

Nasi spejaliści sporządzą dla Państwa całościową, w pełni profesjonalną ocenę ryzyka zawodowego. Pomogą w doborze odpowiednich środków ochronnych, pozwalających na zmniejszenie prawdopodobiewństwa wystąpienia niepożądanego zdarzenia, a co za tym idzie zwiększeniu bezpieczeństwa Państwa pracowników.


ico-print.png
ico-pdf.png
ico-copy-pages.png