Nadzor i doradztwo BHP i PPOŻ

Pracodawco, czy wiesz, że zgodnie z art. 237 Kodeksu pracy zatrudniając powyżej dziesięciu pracowników powinieneś  utworzyć profesjonalną służbę BHP. Istnieje możliwość powierzenia tych obowiązków specjalistom spoza zakładu pracy, którzy slużąc swoją wiedzą i doświadczeniem zadbają o prawidłowy stan bezpieczeństwa i higieny pracy w Państwa  przedsiębiorstwie.

Outsourcing w zakresie służby BHP prowadzony przez naszych specjalistów stanowi często mniej kosztowne i jednocześnie bardziej skuteczne rozwiązanie dla pracodawców niż etatowy pracownik.

W ramach naszej opieki oferujemy Państwu:

  • profesjonalne szkolenia wstępne i okresowe  pracowników,
  • opracowanie oceny ryzyka zawodowego dla poszczególnych stanowisk pracy,
  • opracowywanie instrukcji ogólnych i stanowiskowych,
  • udział w dochodzeniach powypadkowych,
  • prowadzenie kompleksowych kontroli stanu bhp i ppoż,
  • doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów prawa pracy w odniesieniu do BHP,
  • doradztwo w zaakresie ochrony przeciwpożarowej,
  • prowadzeniu wymaganych przepisami prawa pracy rejestrów z zakresu bhp
  • doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej.

Dzięki współpracy z naszymi partnerami oferujemy pomoc w realizacji badań profilaktycznych pracowników oraz pomiary czynników szkodliwych na stanowiskach pracy (prowadzone przez akredytowane laboratorium higieny pracy).

Usługi mogą mieć charakter stałego serwisu, działań o charakterze okresowym lub jednorazowym – w zależności od Państwa potrzeb i wymogów prawnych.


ico-print.png
ico-pdf.png
ico-copy-pages.png